Garancia

Garancia,szavatosság:


Feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása, névre szóló számlával!


Az eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a csomag átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben a csomagolás sérült és erről nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár az ügyfelet terheli. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

A gyártó az eladótól megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. A hibás terméket a vásárlónak saját költségére kell visszajutattni az eladó telephelyére! A jótállás időtartama az eladási ár alapján növekszik,a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén két év,250 000 forint eladási ár felett három év. Gumiabroncsoknál a darab ár a mérvadó! A szavatossági vagy jótállási igény elbírálását a gumiabroncs gyártó,importőr vagy erre szakosodott szakműhely végzi. Bizonyos abroncsoknál,mint külföldről származó beszerzés esetében a garanciális vizsgálat költséggel jár,melyről az eladó írásban tájékoztatja a fogyasztót.(Pozitív elbírálás esetén többletköltség nem terheli a fogyasztót.)

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentésnek tartalmaznia kell: bejelentő nevét, az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám), maradvány csatornamélységet, a hiba leírását, a vásárlói számla sorszámát, rendelési számot, az abroncs felszerelésének helyét és időpontját. Jótállási igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés névre szóló számlával való igazolása!

Vibráció,rázás okozta garanciális panaszt a felszereléstől számított 14 naptári napig fogadunk el, a felszerelésről kapott számlával történő igazolással. Az abroncsnak több mint 90%-os profilmélységgel kell rendelkeznie. Ha a hiba szemmel nem látható,az elsődleges vizsgálat telephelyünkön történik úgy,hogy egyeztetett időpontban a gépjárművel meg kell jelenni. Ha a hibát telephelyünkön nem sikerül orvosolni, csak utána tudjuk elküldeni további vizsgálatra. Mivel az esetleges vibrációt csak és kizárólag erre a célra kifejlesztett HUNTER abroncsvibráció vizsgáló géppel lehet végezni,ezért ennek a vizsgálatnak költsége van,mely bruttó 12500 ft/abroncs. Ha a vizsgálat szerint az abroncs valóban hibás,a vizsgálat költségét mi álljuk,de ha a tűrési határérték alatt van,ez a költség az ügyfelet terheli,melyről számlát állítunk ki!

A megállapítottan nem hibás abroncsok ügyfélhez történő vissza küldésének költsége 1500 ft/db.

A jogos reklamációnak elismert abroncsot az Eladó a Vevő kérésére kicseréli, vagy annak árát megtéríti, de az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve értékcsökkenést számolhat fel a gumi elhasználodottságának mértékének megfelelő arányában. Kiszámítási képlet: (átlagolt csatornamélység* - 1,6 mm) osztva (gyári csatornamélység) szorozva vételárral. *átlagolt csatornamélység: a gumi mintázatának 3 különböző helyen mért csatornamélység átlaga (x+y+z)/3. A bizonyítottan gyári hibás terméket kicseréljük,vagy a vételárat visszautaljuk bankszámlára,a bizonyítástól számított 14 napon belül. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják.
Szélsőséges út és használati körülmények esetében a gumiakciok.hu fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
 • javított abroncsokra,
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.
 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • https://bekeltetes.hu/
 • Megrendelésével Ön kijelenti,hogy elfogadja a garanciális ügyintézés feltételeit!

Személyes adatok


A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A gumiakciok.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók a gumiakciok.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen a gumiakciok.hu ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.